sl22

ESF

Europski socijalni fond (ESF) je jedan od strukturnih fondova Europske unije (uz Europski regionalni razvoji fond (ERDF) i Kohezijski fond)

Europski socijalni fond (ESF) je jedan od strukturnih fondova Europske unije (uz Europski regionalni razvoji fond (ERDF) i Kohezijski fond), kojem je osnovni cilj smanjenje razlika u životnom standardu u državama članicama EU i to kroz promicanje ekonomske i socijalne kohezije.

ESF je usmjeren na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja.

Europska komisija i zemlje članice EU-a zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda (ESF) i načine trošenja njegovih financijskih sredstava. U Republici Hrvatskoj prioritetna područja financiranja putem ESF-a su zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te razvoj civilnog društva.

Temeljni cilj ESF-a je smanjenje razlika u prosperitetu i životnom standardu između država članica EU-a i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Osim ovog cilja, fondom se ostvaruju i sljedeći ciljevi:

  • Jačanje gospodarske i socijalne kohezije
  • Doprinos otvaranju boljih i održivih radnih mjesta
  • Potpora regijama koje mijenjaju gospodarsko i socijalno okružje u eri globalizacije
  • Jačanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Strategija i proračun ESF-a dogovaraju se i o njoj donose odluku države članice EU, Europski parlament i Komisija. Na toj osnovi planiraju se sedmogodišnji operativni programi koje donose države članice s Komisijom.

Svaka zemlja članica u suradnji s Europskom komisijom odabire jedan ili više operativnih programa koji će se financirati iz ESF-a tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Prioriteti djelovanja ESF-a i njegovi ciljevi opisani su u operativnim programima. Europska unija dodjeljuje novčana sredstava iz ESF-a zemljama članicama i njihovim regijama za financiranje njihovih operativnih projekata.

Za više informacija posjetite službenu stranicu Europskog socijalnog fonda: http://www.esf.hr/