sl22

Brošura najuspješnijih lokalnih EU projekata u Hrvatskoj

Brošura najuspješnijih lokalnih EU projekata u Hrvatskoj važan je dokument koji objedinjuje brojne primjere dobre prakse u korištenju EU fondova kako na državnoj tako i na regionalnoj te lokalnoj razini.

Ova iskustva mogu poslužiti kao inspiracija prilikom pisanja i prijave vlastitih projektnih ideja, ali isto tako pružaju mogućnost nadogradnje, odnosno nadovezivanja novih projekata na već realizirane projekte.

Dosada su, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, izdane dvije brošure Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010.-2012. i  Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012.-2014. Projekti koji su predstavljeni u ovim publikacijama pokrivaju brojna područja pa tako, između ostalog, i socijalnu uključenost, zapošljavanje, tržište rada i razvoj ljudskih potencijala.

U nastavku možete preuzeti brošure Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010.-2012. i  Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2012.-2014.

Navedene brošure možete također preuzeti direktno na stranici Europski strukturni i investicijski fondovi:

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Publikacije/Ususret_EU_fonfovima_final(web).pdf

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Publikacije/Najuspje%C5%A1niji%20lokalni%20EU%20projekti%20u%20Hrvatskoj%202012.-2014..pdf