SLIKA

Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. (odobren 17. prosinca 2014. godine) je plansko-programski dokument koji predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (ESI fondovi).

Sadržaj ovog dokumenta opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020 te se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Osnovni cilj OPULJP-a je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Operativnim programom se definiraju prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Prioritetne osi OPULJP-a su sljedeće:

  • Prioritetna os 1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
  • Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje
  • Prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • Prioritetna os 4. Dobro upravljanje
  • Prioritetna os 5. Tehnička pomoć.

Više informacija o Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje od 2014. do 2020. godine možete naći na službenoj stranici ESF-a:

http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/

Dokument Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Dokument Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali možete preuzeti ovdje.