projekti

Projekti PVTRRLJP ZŽ

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije trenutno okuplja 46 članova.

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zadarske županije) trenutno okuplja 46 članova.

Međutim, navedeni broj podložan je promjeni zbog kontinuiranog pristupanja novih članova, što je ujedno priznanje radu i ulozi koje spomenuto tijelo ima u osnaživanju lokalnog tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala.

U prilog ovoj tvrdnji idu i brojni odobreni i provedeni projekti financirani iz fondova Europske unije s područja tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala koje su članovi Partnerstva u koordiniranom pristupu inicirali i proveli