projekti

B.hive

Naziv projekta: B.hive: Ujedinjene organizacije civilnog društva za razvoj ljudskih potencijala
Nositelj projekta: „Eko-Zadar“
Partneri: Grad Zadar, Zadarska županija, Hrvatski zavod za Zapošljavanje – područni ured Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA), Centar za društveno-humanistička istraživanja
Vrijeme trajanja projekta: 23. listopada 2013. godine. – 22. lipnja 2015. godine.
Ukupna vrijednost projekta: 187.358,07 EUR
Sufinanciranje Europskog socijalnog fonda (%): 175.968,07 EUR (93,92 %)
Ciljevi projekta: Glavni cilj projekta je osnažiti ulogu organizacija civilnog društva (OCD-a) u poticanju rasta zapošljavanja i razvoju ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji. Glavni cilj projekta će se ostvariti kroz dva specifična cilja od kojih je prvi osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji kroz osnivanje Saveza OCD-a, stručnog osposobljavanja zaposlenika Saveza OCD-a i edukacije članova OCD-a. Drugi specifični cilj projekta je promocija stjecanja novih znanja i vještina kroz volontiranje u svrhu povećanja konkurentnosti nezaposlenih na tržištu rada.
Ciljana skupina: Organizacije civilnoga društva (OCD)
Krajnji korisnici: Lokalna zajednica
Kratki opis projekta: Glavne aktivnosti projekta:
– Formalno osnivanje Saveza OCD-a uz uređenje i opremanje infrastrukture za njegov rad
– Osnaživanje kapaciteta OCD-a u Zadarskoj županiji kroz korištenje usluga novih zaposlenika Saveza OCD-a iz 4 područja (knjigovodstvo, web dizajn, odnosi s javnošću i pisanje projektnih prijedloga)
Edukacija članova OCD-a na 4 područja (pisanje projektnih prijedloga, poznavanje rada na računalu, menadžment OCD-a i volontera te prezentacijske vještine)
– Uključivanje volontera u rad OCD-a kroz promociju volonterstva uz izradu i diseminaciju tiskanog promo materijala o koristima volontiranja, održavanje radionica o volontiranju u HZZ-u, područni ured Zadar, organiziranje sajmova udruga i „Dana otvorenih vrata udruga“. U ovu aktivnost uključena je i izrada web portala „Volunteer Exchange“ / „Razmjena Volontera“ na kojoj će se na interaktivan način volonteri i OCD-ibiti u mogućnosti povezati.