projekti

Kompetentni dionici

Naziv projekta: Kompetentni dionici – snažno partnerstvo
Nositelj projekta: Zadarska županija
Partneri: Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar
Vrijeme trajanja projekta: 20 mjeseci (1.10.2013. – 31.5.2015.)
Ukupna vrijednost projekta: 42.347,39 EUR
Sufinanciranje Europskog socijalnog fonda (%): 29.677,06 EUR (70,08 %)
Ciljevi projekta: Glavni cilj: Doprinijeti rastu i održivosti zaposlenosti i ljudskog kapitala u Zadarskoj županiji kroz jačanje kapaciteta lokalnih dionika (LPZ) u okviru partnerstva. Specifični cilj: Podržati izgradnju kapaciteta za članove LPZ-a u Zadarskoj županiji kroz njihovu obuku za stvaranje i korištenje informacijskog sustava lokalnog tržišta rada kako bi mogli odgovoriti na sadašnje i buduće izazove vezane uz zapošljavanje i razvoj ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji.
Ciljana skupina: 29 institucija članova Partnersko vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije
Krajnji korisnici: Lokalna zajednica
Kratki opis projekta: Ovim projektom osnažit će se institucije članove partnerstva za pripremu i razumijevanje analitičkih podloga kako bi mogli utjecati na politike obrazovanja i zapošljavanja na regionalnoj razini u cilju usklađivanja i povezivanja sustava ponude i potražnje na regionalnom tržištu rada. Najvažnije projektne aktivnosti uključuju izradu analize lokalnog tržišta rada s aspekta ključnih kompetencija u dominantnim i razvojnim djelatnostima; formulaciju preporuka u smjeru harmonizacije regionalnog obrazovnog sustava i potreba tržišta rada; provedbu stručnih osposobljavanja članova partnerstva; promociju rada partnerstva te poticanje umrežavanja svih ključnih dionika na regionalnom tržištu rada. Sve ove aktivnosti doprinijet će izradi nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine koja će, objedinivši rezultate svih najvažnijih aktivnosti ovog projekta, stvoriti jasne i ostvarive smjernice za razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije za sljedećih sedam godina.