projekti

Potraga.hr

Naziv projekta: PoTRaGA – Portal za Tržište Rada, razvoj Gospodarstva i mjere Aktivne politike zapošljavanja
Nositelj projekta: Grad Zadar
Partneri: Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA, Hrvatski Zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar i Obrtnička komora Zadarske županije
Vrijeme trajanja projekta: 15 mjeseci (19.11.2013. – 18.2.2015.)
Ukupna vrijednost projekta: 132.551,95 EUR
Sufinanciranje iz programa IPA IV (%): 109.151,26 EUR (82,34 %)
Ciljevi projekta: Cilj projekta ”PoTRaGA” je olakšati pristup tržištu rada za dugotrajno nezaposlene mlade osobe sa srednjom stručnom spremom kroz promociju poduzetništva i cjeloživotnog učenja. Projektom se planira povećati mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja ciljne skupine dugotrajno nezaposlenih mladih osoba sa srednjom stručnom spremom kroz prekvalifikaciju i podizanje razine njihovog znanja o poduzetništvu te doprinijeti uspostavi ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada kreiranjem portala specijaliziranog za potrebe lokalnog tržišta rada.
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposlene mlade osobe sa završenom srednjoškolskom razinom obrazovanja, MSP
Krajnji korisnici: Lokalna zajednica
Kratki opis projekta: Najvažnije aktivnosti provedbe projekta su profesionalna prekvalifikacija i edukacija o osnovama poduzetništva te izrada portala za tržište rada, razvoja gospodarstva i mjera aktivne politike tržišta rada. Profesionalna prekvalifikacija i edukacija o osnovama poduzetništva obuhvaća jačanje kapaciteta dugotrajno nezaposlenih mladih osoba kroz stjecanje znanja i sposobnosti izvan svojih osnovnih profesija, konkretno kroz prekvalifikaciju i certificiranje u grafičke i web dizajnere i to na način da će se izvršiti odabir sudionika za prekvalifikaciju, nabava usluge treninga i obuke za web i grafičke dizajnere te provođenje treninga i certifikacija za web i grafičke dizajnere. Također, za tu ciljnu skupinu organizirati će se i radionice o osnovama poduzetništva, koje će sadržavati sve relevantne informacije za pokretanje i vođenje poslovanja na jednom mjestu. Organizirati će se radionica o uvođenju novih radnika u posao te će mala i srednja poduzeća će dobiti mogućnost poboljšanja svojih tehničkih i upravljačkih sposobnosti u upravljanju ljudskim resursima, uz vrijedne informacije o mogućnostima angažiranja zaposlenika kroz postojeće nacionalne poticajne mjere zapošljavanja. Na toj način će mala i srednja poduzeća poboljšati svoju sposobnost za stvaranje radne snagu prilagođene njihovim potrebama. Izrada portala za tržište rada, razvoja gospodarstva i mjera aktivne politike tržišta rada će omogućiti olakšani pristup informacijama i izravnu komunikaciju svih dionika na lokalnom tržištu rada.