projekti

Projekt Step Forward

Naziv projekta: STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije
Nositelj projekta: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Partneri: Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar
Vrijeme trajanja projekta: 20 mjeseci (10.12.2014. – 9.8.2016.)
Ukupna vrijednost projekta: 42.611,10 EUR
Sufinanciranje Europskog socijalnog fonda (%): 29.849,08 EUR (70,05 %)
Ciljevi projekta: Opći cilj projekta „STEP FORWARD“ jest doprinijeti rastu i održivosti
zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični cilj projekta jest doprinijeti jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije kroz poboljšanje operativnosti i učinkovitosti rada provedbi i praćenju provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2015-2020, te upravljanju lokalnim inicijativama za poticanje zapošljavanja.
Ciljana skupina: 37 institucija članova Partnersko vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih
potencijala Zadarske županije
Krajnji korisnici: Lokalna zajednica
Kratki opis projekta: Ovim projektom osnažit će se upravljački i komunikacijski kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije što će doprinijeti rastu i održivom sustavu zapošljavanja na lokalnoj razini koji se sastoji od raznih dionika, udruga, nezaposlenih, zaposlenih, poslodavaca, javnih i obrazovnih institucija te šire javnosti. U provedbu projekta će biti uključeni i sve institucije koje su članovi Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije odnosno Lokalnog partnerstva za tržište rada tako što će sudjelovati u projektnim aktivnostima koje su namijenjene njihovom stručnom osposobljavanju i umrežavanju kao i aktivnim sudjelovanjem u procesu izrade okvira Implementacijskog plana nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije. U sklopu provedbe projekta previđena je analiza lokalnog tržišta rada kako bi članovi LPZ-a Zadarske županije dobili uvid u identificiranju kompetencija ključnih za obavljanje strukovnih zanimanja sukladno zahtjevima današnjeg tržišta rada što će poslužiti kao temelj za pokretanje inicijativa i projekta koji će doprinijeti promjeni postojećih zastarjelih nastavnih programa iz strukovnog obrazovanja. Ovim projektom je previđeno osnivanje i uspostava Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala, središnje niti projekta. Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala osnovati će se kao zasebna administrativna jedinica u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te će predstavljati institucionalizaciju Tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Centar će po osnivanju preuzeti dio poslova Tajništva i novoosnovani Centar obavljati će aktivnosti vezano za poticanje, pripremanje, implementacija, praćenje i evaluacija projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala, a koje proizlaze iz Lokalnog partnerstva za zapošljavanja Zadarske županije, odnosno od strane njegovih članova.